уторак, 28. јул 2015.

Preminuo akademik Karamata


Akademik Stevan Karamata, redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti, preminuo je 25. jula u 89. godini, saopštila je danas SANU. 

Karamata je rođen u Zemunu 26. septembra 1926. Bio je naučnik svetskog ranga, geolog, a oblast rada bila mu je petrologija, geohemija i geološka istorija.
Doktorirao je 1955. na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu gde je radio kao redovni profesor od 1967. godine.
Tokom bogate naučne karijere bio je član Odeljenje prirodno-matematičkih nauka kao dopisni član od 28. maja 1970. Redovni član je postao 12. decembra 1985. Član Odeljenja za matematiku, fiziku i geo-nauke postao je 28. maja 1998. godine.
Bio je i inostrani član Austrijske akademije nauka, od 1982., JAZU, dopisni od 1986. i SAZU od 1991. Jedan je od retkih naučnika koji su mogli da se pohvale i članstvom u Akademiji prirodnih nauka Ruske federacije, od 1993. godine.
U SANU je bio angažovan kao predsednik u radu: Odbora za geodinamiku Zemljine kore i gornjeg omotača, Odbora za kras i speleologiju. Bio je aktivan i u MO Odboru za proučavanje Kosova, MO Odbor za Kopaonik i Komisiji za zadužbine.
Svoj doprinos dao je i u radu: Srpskog geološkog društva, Švajcarskog mineraloško-petrografskog društva, Društva fizičkih i prirodnih nauka u Ženevi, Bugarskog geološkog društva, Međunarodne asocijacije za genezu rudnih ležišta, Odbora za prirodne nauke jugoslovenske komisije za Unesko, Jugoslovenskog komiteta za međunarodni program geološke korelacije...
Uređivao je naučne časopise: Geološki anali Balkanskog poluostrva, Geologica Carpatica (Bratislava), Tschermacks Mineralogisće und Petrographische Mitteilungen, Beč, Acta geologica hungarica i Yerbilimleri - Bulletin of Earth Sciences.
Akademik Karamata je dobitnik mnogih nagrada i priznanja, među kojima su Orden rada sa zlatnim vencem (1981.), Orden Njegoša 2. reda (1997)...

Нема коментара:

Постави коментар